Donativos

 

GIRO POSTAL:

Carmelitas Descalzas
C/ Teresas, 8
07003 Palma de Mallorca 
Baleares - España

 

TRANSFERENCIA PARA ESPAÑA:

Carmelitas Descalzas
'Causa M. Concepción'
Caixabank
2100 - 0207 - 57 - 0101476046

 

TRANSFERENCIA PARA EL RESTO DE PAÍSES:

Carmelitas Descalzas
'Causa M. Concepción'
Caixabank
IBAN: ES52 2100  0207  570101476046
BIC / CODIGO SWIFT. CAIXESBB652

 

PAY PAL

Pilar Gralla Coll 
Corresponsal de la Causa en Latinoamerica