donativos

 

Giro Postal
 
Carmelitas Descalzas
C/ Teresas, 8
07003 Palma de Mallorca 
Baleares - España


  

 
       TRANSFERENCIA PARA ESPAÑA
 
  Carmelitas Descalzas
  'Causa M. Concepción'
  La Caixa
  2100 - 0207 - 57 - 0101476046
 
 
 
 
 
              TRANSFERENCIA PARA EL RESTO DE PAÍSES
 
 
   Carmelitas Descalzas
  'Causa M. Concepción'
   La Caixa
   IBAN: ES52 2100  0207  570101476046
   BIC / CODIGO SWIFT. CAIXESBB652
 


  

Pay - Pal
 
 Pilar Gralla Coll 
Corresponsal de la Causa en Latinoamerica